Patronatskirche
Stavenow (Prignitz)

Patronatskirche Stavenow
19357 Stavenow